NIEUWS
 


Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden noch vloeien 
er enige verplichtingen voor JE uit voort.
JE aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt,mocht voortvloeien. 
JE is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JE mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.