Amerikaanse Wintertaling / Anas carolinensis / Green-winged Teal


De Amerikaanse Wintertaling is de Amerikaanse vorm van de Wintertaling.

 In Nederland is de Amerikaanse Wintertaling een vrij zeldzame dwaalgast, meestal in groepen Wintertalingen.

 De meeste vogels worden in Nederland gezien in april, en het voorjaar kent aanzienlijk meer gevallen dan het najaar.

adult mannetje zomerkleed,  Noord Brabant,  april 2014