Boomvalk / Falco subbuteo / Hobby


De Boomvalk is een zomergast in ons land, ook is het een broedvogel hier.

Deze juveniele boomvalk kwamen we tegen in Zweden, zat even bij te komen van zijn reis op doortrek.

juveniel,  Falsterbo (zweden),  september 2008

Nest boven in een populier,  Zeeland,  augustus 2007

Dat een boomvalk zeer snel is bewijst deze met zijn gevangen gierzwaluw.

adult,  Noord Brabant,  juli 2013

adult jagend,  Falsterbo (zweden),  september 2011