Casarca / Tadorna ferruginea / Ruddy Shelduck


De casarca is een gans die je niet vaak tegen komt, een gedeelte bestaat uit ontsnapte kooivogels

maar er komen ook wilde exemplaren bij ons voor uit het zuid-oosten.

adult mannetje,  Noord Brabant,  maart 2012

Het vrouwtje ziet er hetzelfde uit, ze mist alleen de zwarte nekring.

adult vrouwtje,  Flevoland,  augustus 2010

Buiten de broedseizoen kun je zo ooit in grote groepen tegen komen.

groepje,  Overijssel,  september 2012

Vaak zitten ze tussen de nijlganzen.

vliegbeeld,  Noord Brabant,  september 2012