Grote Geelpootruiter / Tringa melanoleuca / Greater Yellowlegs


De grote Geelpootruiter is een dwaalgast uit Noord-Amerika, en heel erg zeldzaam.

Hij is ongeveer net zo groot als de groenpootruiter.

adult,  Zeeland,  januari 2011