Huiszwaluw / Delichon urbicum / House Martin


adult ,  Zuid Holland,  mei 2011

De komvormige nestjes maken ze onder een geschikte oversteek van een huis.

adult ,  Zuid Holland,  mei 2011

De huiszwaluw is een echte kolonievogel.

de nesten ,  Noord Frankrijk,  juni 2005

De nesten maken ze van modder die ze bij plasjes op komen rapen.

adult ,  Duitsland,  juni 2010