Keep / Fringilla montifringilla / Brambling


 De keep lijkt veel op de vink maar onderscheidt zich in alle kleden door zijn oranje borst.

Ze komen in het najaar met de Scandinavische vinken mee, en trekken in het voorjaar weer weg.

adult mannetje op doortrek,  Zweden,  oktober 2007

adult vrouwtje,  Noord-Holland,  december 2016

adult vrouwtje,  Noord-Holland,  maart 2016

adult mannetje,  Duitsland,  maart 2011