Kleine Topper / Aythya affinis / Lesser Scaup


De Kleine Topper is een duikeend die voornamelijk broedt in het noordwestelijke deel van de VS en Canada.

Hij overwintert in het westen en zuiden van de VS en in Centraal-Amerika.

Met name op de Britse eilanden is het een betrekkelijk regelmatig opduikende dwaalgast.

 Dat geldt niet voor Nederland, waar de Kleine Topper nog steeds een erg zeldzame dwaalgast is.

adult man,  Flevoland,  Januari 2015

In 2015 zaten er op een gegeven moment 3 in Nederland, zeer zeldzaam!

adult man,  Flevoland,  Januari 2015

adult man,  Flevoland,  Februari 2015