Roze spreeuw / Pastor roseus / Rosy Starling


De roze spreeuw is een zeldzame dwaalgast die soms in ons land te zien is meestal in het najaar op doortrek

Heel soms overwintert er een exemplaar in Nederland, in 2014 was dit het geval met zelfs 2 exemplaren!

1ste winterkleed,  Friesland,  januari 2015