Veldleeuwerik / Alauda arvensis / Eurasian Skylark


De Veldleeuwerik komen we in Nederland nog tegen in de akker en weidevogelgebieden.

Jammer genoeg gaat het wel erg slecht met deze soort mede door de intensivering van de landbouw.

adult,  Frankrijk,  mei 2016

adult,  Noord Brabant,  juni 2016