Witkruintapuit / Oenanthe leucopyga / White-crowned Black Wheatear


De Witkruintapuit is een zeer zeldzame soort in ons land, dit was het eerste exemplaar wat ontdekt werd in Nederland.

Hij is later door de CDNA-commise niet aanvaard omdat er twijfel is of het een wild exemplaar is.

adult mannetje,  Zuid Holland,  november 2014