Zanglijster / Turdus philomelos / Song Thrush


De zanglijster is een algemene standvogel in ons land die iedereen wel kent.

Smorgens vroeg is het 1 van de eerste die je hoort zingen.

In de winter zijn de meeste exemplaren weggetrokken naar het Zuiden, een klein gedeelte overwintert hier.

adult zingend,  Noord Brabant,  mei 2010

adult bezig op zijn smidse,  Noord Holland,  januari 2011